Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Jobo Promotions. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Jobo Promotions kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Jobo Promotions kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring

Log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Jobo Promotions behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Jobo Promotions kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Jobo Promotions nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies
De website van Jobo Promotions maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Jobo Promotions garanderen.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Jobo Promotions worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Jobo Promotions wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.